adobestock_240693761(1).jpeg

Scanmar - Careers

Elektronikkutvikler

• Utvikling, design og implementering av elektronikk til våre Sensorer, Hydrofoner,
Ladere, Mottakere og annet tilleggsutstyr
• Test- og kvalitetsrutiner
• Support og rådgivningstjenester internt og eksternt
• Prosjekt- og delproduktansvar med fremdriftsrapportering
• Utarbeide prosjektrelatert dokumentasjon

Senior Elektronikk utvikler

Stillingen er organisert innenfor Sensor-gruppen i vår utviklingsavdeling. Du vil være ansvarlig for å levere teknisk underlag og løsninger for vår sensor portefølje. Å løse varierte komplekse problemer i samarbeid med Embedded software og mekanisk design teamet vil være en del av ditt daglige arbeid. Du vil være tungt involvert i system og komponent utvikling, spesifikasjon, implementasjon, teste og verifisere ny funksjonalitet. Produkt ansvar må påberegnes.
Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter i et lite, men faglig sterkt miljø som er hyggelig og uformelt. Som person er det viktig for oss at du er selvdreven, engasjert og har gode evner til å ta ansvar og jobbe i små tverrfaglige team hvor den enkeltes innsats er betydningsfull.

Softwareutvikler

• Utvikling, design og implementering av software funksjoner, GUI, metodikk,
arkitektur i vårt fangstkontroll system
• Utføre design- og code review for å påse at løsningene er sikre, effektive og enkle å vedlikeholde
• Bruke de nyeste versjonene av Visual Studio, C #, .NET, MS SQL,
• Arbeide med DevOps, moderne verktøy, metoder og rammeverk
• Support- og rådgivningstjenester internt og eksternt
• Prosjekt- og delproduktansvar med fremdriftsrapportering
• Utarbeide prosjektrelatert dokumentasjon


Utviklingsingeniør Signalbehandling

• Ivareta og videreutvikle bedriftens kjernekompetanse innenfor avansert signalbehandling
• Etablere modeller og gjennomføre simuleringer typisk knyttet til forbedring av
signal/støy-forhold eller spesielle observerte fenomener
• Utvikling, design og implementering av software funksjoner i vårt fangstkontroll system
• Software test- og kvalitetsrutiner
• Support og rådgivningstjenester internt og eksternt
• Utarbeide prosjektrelatert dokumentasjon